əyani / online

190 AZN / 150 AZN

6 ay

Backend proqramlaşdırma kursu (Node.js)

IT sahəsinin proqramlaşdırma istiqaməti üzrə mütəxəssisi olmaq istəyirsiniz? Doğru ünvana gəlmisiniz, JED Academy sizi cəmi 6 ay ərzində yüksək səviyyəli Backend proqramçı kimi yetişdirəcək və siz işə başlamaq üçün tam hazır olacaqsınız. Backend proqramlaşdırma kursumuza yazılın, xəyal etdiyiniz peşəyə qısa zaman ərzində sahib olun!

backend node js proqramlaşdırma kursu

Bu kursda nə öyrənəcəksiniz?

JavaScript

Typescript

Ajax

Axios

Node.js

MongoDB

Rest API

Express.js

JWT authentication

GraphQL

AWS

Docker

Backend proqramçı - saytların və proqramların daxili proseslərini, məlumat mübadiləsini, idarəetmə sistemlərini qurur və onların maksimal performansını təmin edir. 

 

Təklif etdiyimiz backend proqramlaşdırma kursu Node.js istiqaməti üzrədir.

 

Backend Node.js proqramlaşdırma kursu ərzində biz sizi JavaScript, Typescript, Ajax, Axios, Node.js, MongoDB, Rest API, Express.js, JWT authentication, GraphQL, AWS, Docker proqramlaşdırma dilləri, kitabxanaları, servisləri və proqram təminatı ilə çalışmağa öyrədəcəyik. 

 

Kursu bitirdikdə siz backend developer olaraq çalışmaq üçün tam hazır olacaqsınız və tərəfimizdən sertifikatla təmin ediləcəksiniz.

Kursun Proqramı

Backend proqramlaşdırma kursu (Node.js)

1-ci ay

  • Introduction to programming. JavaScript basics.
  • Operators, logical operators, switch. Short circuit.
  • Loops. Nested loops. While. For.
  • Objects. Clone. Deep clone.
  • Working with DOM. Understanding of BOM, DOM.

2-ci ay

  • Working with events. Attaching events to DOM nodes
  • Working with timers, setTimeout and setInterval, localStorage
  • Garbage collection, Exception handling
  • JSON format. AJAX. XHR.
  • Cookies, fetch, axios, Promises, async-await

3-cü ay

  • Node.js console. REPL.
  • Package managers.  npm, yarn.
  • Installing Packages Locally and globally.
  • Adding dependency in package.json
  • Updating packages
  • Introduction to static typed languages. Typescript.

4-cü ay

  • Built-in node.js modules. 
  • Streams. Pipes. 
  • url module. Working with urls. URL parts. 
  • Upload files using node.js. Formidable.  
  • Basic routing in node.js. 
  • Unit testing using Jest. Integration testing. API testing.

5-ci ay

  • Introduction to DB concepts. SQL. NoSQL. RDBMS. 

  • Database. Collection. Table in RDBMS. 

  • MongoDB user authentication and role based commands and methods

  • Aggregation in MongoDB
  • MongoDB query selectors. 

  • Transactions. 

6-cı ay

  • Introduction to node.js frameworks. Express.js
  • Handling requests. Creating routes.
  • Writing router-level middleware functions 
  • CRUD operations with Mongoose
  • GraphQL. GraphQL in ExpressJS. GraphQL server
  • Introduction to Containers. Docker. Dockerize express app.

Tələbələrə5%Endirim
Aylıq ödəniş: 6 ay

əyani / online

190 AZN / 150 AZN

Backend proqramlaşdırma kursu (Node.js)

Proqramlaşdırma kursları, IT kursları üçün qeydiyyatdan keçin və ya pulsuz məsləhət alın

proqramlaşdırma kursları