əyani / online

190 AZN / 150 AZN

6 ay

Backend C# (C-sharp) proqramlaşdırma kursu

C# ilə Backend proqramlaşdırma kursu. Yüksək səviyyəli backend proqramçı olmaq istəyirsinizsə, 4 ildən artıq təcrübəyə malik təlimçimiz Novruz Əliyevin dərslərinə qoşulun, onun bilik, bacarıq və təcrübəsindən siz də faydalanın.

Backend proqramlaşdırma kursu c#

Bu kursda nə öyrənəcəksiniz?

C# (C sharp)

Theory of Alghoritms

Data Structures

OOP

MS SQL

T-SQL

ADO.NET

Entity Framework

ASP.NET MVC CORE

HTML CSS basics

Js basics

ASP.NET WEB API

Git/Github

TCP/UDP

Docker

Backend proqramçı - veb saytların, tətbiqlərin və proqramların daxili proseslərini, məlumat mübadiləsini, idarəetmə sistemlərini qurur və onların maksimal performansını təmin edir. 

 

Təklif etdiyimiz bu backend proqramlaşdırma kursu C# (C-sharp) proqramlaşdırma dili üzrədir.

 

Backend C#(C-sharp) proqramlaşdırma kursu ərzində siz C# (C sharp), Theory of Alghoritms, Data Structures, OOP, MS SQL, T-SQL, ADO.NET, Entity, Framework, ASP.NET MVC CORE, HTML CSS basics, Js basics, ASP.NET WEB API, Git/Github, TCP/UDP, Docker Containerization,  proqramlaşdırma dilləri, kitabxanaları, servisləri və proqram təminatı ilə çalışmağı öyrədəcəyik. 

 

Kursu bitirdikdə siz Backend developer olaraq çalışmaq üçün tam hazır olacaqsınız və tərəfimizdən sertifikatla təmin ediləcəksiniz.

Kursun Proqramı

Backend C# (C-sharp) proqramlaşdırma kursu

1-ci ay

  C# (Basic Level –  10 lessons)

  • Proqramlaşdırmaya giriş
  • Dəyişənlər, dəyişən tipləri. Tip çevrilmələri
  • Operatorlar
  • İdarəetmə instruksiyaları. Şərt ifadələri
  • Dövr ifadələri
  • Massivlər
  • Sətirlər
  • Metodlar

  ---------------------

   Theory of Alghoritms (Sorting alghoritms – 4 lessons)

  • Alqoritmlər. Alqoritm analiz
  • Sıralama alqoritmləri (Sort)
  • Baloncuq sıralaması (Bubble Sort)
  • Seçmə sıralaması (Selection Sort) 

   

   

   

   

2-ci ay

   

  • Insertion Sort
  • Axtarış alqoritmləri (Search). Binary Search

  -------------------

  C# Advanced  (4 lessons)

   

  • Insertion Sort
  • Obyekt yönümlü proqramlaşdırmaya giriş
  • Siniflər, konstruktorlar, əlçatma modifikatları
  • Özəlliklər və İndeksləyicilər
  • Kolleksiyalar. Genericlər

  -------------------

  Theory of Alghoritms (Data Structures – 6 lessons)

  • Kolleksiyalar. Genericlər
  • DataStructures
  • List (massiv ilə)
  • Queue. Stack (massiv ilə)
  • CircularLinkedList
  • DoubleLinkedList
  • Binary Tree
  • LinkedList

   

   

   

   

   

   

   

3-cü ay

   

  C# Advanced ( 6 lessons) 

   

  • Referans və dəyər tipləri arasındakı fərq. Ref və out açar sözləri
  • İstisnaların emalı (try-catch, throw, finally) 
  • Abstract və sealed siniflər. Virtual, override açar sözləri
  • İnterfeyslər
  • Törəmə (Inheritance) 
  • Polimorfizm. Metodların yenidən yüklənilməsi

  ------------------------

  MsSql Verilənlər Bazası ( 6 lessons)

  • Törəmə (Inheritance) 
  • Verilənlər bazaları
  • MsSQL. CRUD (Create, Update, Delete) əməliyyatları
  • Xarici açar məhdudlaşdırıcısı və onun növləri. (Foreign key)
  • Normallaşdırma qaydaları
  • Cədvəllərin birləşdirilməsi. Horizontal birləşdirmə (Inner Join, Outer Join, Cross Join). Vertical birləşdirilmə. ( Union, İntersect, Except JOİN)
  • Məhdudlaşdırıcılar. Əsas açar (Primary key) və Unikal Açar (Unique key)
  •  T-SQL Aqreqat Funksiyalar
  • Saxlanılan prosedurlar ( Stored procedure).
  •  Schemalar. Viewlar. User-defined functionlar
  • MsSql Indekslər
  • Backup, Restore, Attach, Generate Scripts for the database
  • Tranzaksiyalar və Paralellik Anomaliyaları

  • Susmaya görə məhdudlaşdırıcı (Default constraint) və Yoxlama məhdudlaşdırıcısı (Check constraint)

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4-cü ay

   

  • Using node.js at back-side. Nodemon
  • Buffer, Module.  Core modules. Local modules. Module export, import
  • Built-in node.js modules
  • File System. fs module. I/O operations on files. Writing a file asynchronously
  • Streams. Pipes
  • Serving files and data. HTML. JSON
  • url module. Working with urls. URL parts
  • Creating Web Server. http module. Sending Requests. Handling HTTP requests
  • Events in node.js. events module. EventEmitter object
  • Upload files using node.js. Formidable
  • Email sending via node.js. nodemailerə
  • Basic routing in node.js
  • Basic authentication. JWT authentication

   

5-ci ay

  Practise (6 lessons) 

  • Creating real desktop application

  ----------------------

  ASP.NET MVC Core ( 12 lessons) 

  • Staticfiles
  • HTML/CSS ilə sadə front-end bilikləri
  • İnternet nədir? İnternet necə işləyir? Web proqramlaşdırmaya giriş
  • HTML atributlar
  • HTML. HTMLə giriş
  • Style atributu
  • HTML Linklər, Cədvəllər, Şəkillər, Siyahılar
  • HTML elementləri - teqlər
  • HTML Formlar
  • CSS
  • MVC dizayn patterni. (MVC Design Pattern) ASP.NET MVC Core işləmə prinsipi
  • CSS Arxa Fon (Background)
  • CSS Borders. Margin and Padding
  • ASP.NET Razor
  • ASP.NET View
  • ASP.NET Controllerlər

   

         

   

   

   

6-cı ay

  • Model-Database
  • Staticfiles
  • ASP.NET Modellər
  • ASP.NET Controllerdən View-a məlumat ötürmək
  • Layout və Partial View istifadəsi
  • ASP.Net Client-Side Validation
  • ASP.Net Server-Side Validation
  • ASP.Net Authentication (Identity Authentication)
  • ASP.Net Authorization
  • ASP.NET Web Api
  • ASP.NET Web Publishing

  ---------------------

  Sistem və şəbəkə proqramlaşdırması (6 dərs) 

  • ASP.NET Web Publishing
  • Proseslər. Multithreading
  • Asinxronluq. Thread pool
  • .NET Memory Management
  • Paralel proqramlaşdırma.TPL(Task Parallel Library)

   

   

   

   

   

Tələbələrə8%Endirim
Aylıq ödəniş: 6 ay

əyani / online

190 AZN / 150 AZN

Backend C# (C-sharp) proqramlaşdırma kursu

Proqramlaşdırma kursları, IT kursları üçün qeydiyyatdan keçin və ya pulsuz məsləhət alın

proqramlaşdırma kursları