Full-Stack Python proqramlaşdırma kursu. Python kursu

Kurs haqqında

Full-Stack proqramçı olmağın üstünlükləri nədir:

 

● Full-Stack proqramçılar proqramların və veb-saytların həm Front-End (vizual hissəsi və interfeyslər) həm də Back-End (məntiqi və funksional hissəsini) tək başına, digər komanda üzvlərindən asılı olmayaraq hazırlaya bilirlər;

 

● Bu mütəxəssislərə tələbat çox yüksəkdir: Full-Stack proqramçılar daha çox vakansiya üzrə müraciət edib, daha asanlıqla iş tapa bilirlər;

 

● Yüksək gəlir: Full-Stack proqramçıya verilən əmək haqqı daha yüksək olur, çünki bu mütəxəssislər iki peşəni özündə cəmləyir, Front-end və Back-end mütəxəssislərin ikisini birlikdə əvəz edə bilir;

 

● Şəxsi ideyalar və layihələr: siz Full-Stack proqramçı olduqdan sonra, öz ideyalarınızı, layihələrinizi və startaplarınızı  yarada biləcəksiniz;

 

● Rahat iş qrafiki: istədiyiniz qrafik ilə çalışa biləcəksiniz (Part-Time, Remote, Flexible və ya Freelance);

Bu kurs kimlər üçündür?

1

IT sahəsinə giriş etmək istəyənlər üçün

2

Veb proqramlaşdırma sahəsini öyrənmək istəyənlər üçün

3

Python dilini yüksək səviyyədə öyrənmək istəyənlər üçün

4

Proqramlaşdırma sahəsində bilik və bacarıqlarını artırmaq istəyənlər üçün

Full-Stack Python proqramçılar nə qədər əmək haqqı alır?

Junior mütəxəssis

800 - 1500 AZN

Junior mütəxəssis 3-12 ay təcrübə

Middle mütəxəssis

1500 - 2500 AZN

Middle mütəxəssis 1-5 il təcrübə

Senior mütəxəssis

3000 - 6000 AZN

Senior mütəxəssis 5 ildən artıq təcrübə

Kursun proqramı

1-ci ay

  • Front-end Basics: Frontend vs. Backend, Web Architecture
  • Creating Environment: vsCode, Emmets
  • HTML5, CSS3 Basics
  • Version Control Systems: Git, GitHub, Working with a Team
  • Introduction to AI and AI Tools: GitHub Copilot for coding assistance
  • HTML Forms: Input, Input Types
  • HTML5 Semantic Tags: Audio, Video Tags
  • CSS Layouts: Flexbox, Grid Layout, flex-direction, justify-content, align-items
  • AI in Design: Creating Layouts with AI Tools
  • CSS Animations: Parallax, 3D Animations
  • CSS Preprocessors: SASS, CSS Methodologies (BEM)
  • Responsive Design: Pixel Perfect, Responsive Websites
  • Browser Compatibility: Using Vendor Prefixes
  • CSS Frameworks: Bootstrap 5, Materialize CSS, Tailwind CSS

   

2-ci ay

  • Introduction to Programming: Compiler vs. Interpreter Languages
  • JavaScript Basics: Data Types, Primitives, Type Casting
  • Operators: Arithmetic and Logical Operators, Conditions (if/else, switch)
  • Loops: while, for, for-in, for-of
  • Functions: Arrow Functions, Callback, Hoisting
  • Debugging: Scope, Debugger, Breakpoints
  • Objects: Constructors, Heap/Stack, Reference Types
  • Object Manipulation: Cloning Objects, Spread and Rest Operator, Object.assign
  • Introduction to OOP Principles: Constructor Functions, new and this Keywords
  • Strings: Methods of Strings, Date Object
  • Arrays: ES6 Functions (forEach, map, reduce), Set, Map 

   

3-cü ay

  • DOM and BOM: document and window Objects
  • DOM Manipulation: Creating, Modifying, Removing DOM Nodes
  • Event Handling: Attaching Events to DOM Nodes (addEventListener)
  • Timers: Working with setTimeout, setInterval, clearInterval, clearTimeout
  • Web Storage: localStorage, Cookies, Session Storage
  • Advanced JS: Destructuring Objects and Arrays, Closures, Lexical Environment
  • Memory Management: Garbage Collection, Exception Handling (try/catch/finally, throw)
  • Advanced OOP: Classes, Constructors, Prototypes, Inheritance, Native Prototypes, super keyword
  • Data Formats: XML, JSON Format, AJAX, XHR
  • Asynchronous JS: Promises (then, catch), async-await
  • REST API: Working with Backend (fetch, axios) 

   

4-cü ay

  • Introduction to Node.js: V8 Engine, Global Object
  • Node.js Basics: Console, REPL, Semver Versioning
  • Package Managers: npm, yarn, Dependencies, package.json
  • Package Management: Installing Locally and Globally, Updating Packages
  • Build Tools: npm Website, Webpack, Bundles
  • Module System: CommonJS, ES Modules, Import/Export
  • JS Frameworks Overview: Angular, Vue.js, React.js
  • React Overview: Creating React Projects (CRA, Vite.js), Virtual DOM, .jsx Syntax, react and react-dom packages
  • React Basics: Props and State, Working with CSS Files (Module.css)
  • Routing in React: react-router (useParams, useNavigate)
  • React Hooks: useState, useRef, useReducer, etc.
  • Component Lifecycle: useEffect (Mounting, Updating, Unmounting)
  • React and Backend: axios, useState, .map Method
  • React Context API: Props Drilling, Provider and Consumer
  • React Optimization: React Fragment, Redundant Nodes on DOM 

   

5-ci ay

  • State Management: Flux Basics, useReducer Hook, Redux, Redux Toolkit
  • Forms in React: Formik, Form Validation with Yup
  • Code Quality: ESLint
  • UI Libraries: Material UI (MUI 5), sx Props, MUI Components and Theme
  • TypeScript: TSX Basics
  • Optimization: Memoization (useMemo, useCallback)
  • Testing: Introduction to Mocha, Jest, Testing React Components
  • AI Integration in Projects: Applying AI tools in React projects
  • Next.js Basics: App Folder Structure, Vercel Deployment
  • Next.js Advanced: Client vs. Server Components, File-based Routing (page, layout, loading, error)
  • SEO: Metadata and Search Engine Optimization
  • Authentication and Authorization: JWT, next-auth
  • Next.js Optimization: Reducing Bundle Size, Image Optimization
  • Production Considerations: Deployment with Next.js

   

6-cı ay

  • Intoduction to Programming & Python.
  • Why Python? Overview of Python and real-world demand.
  • Installing Python and setting up the development environment.
  • Writing first program.
  • Basic syntax and structure of Python programs. PEP-8.
  • Data Types. Strings, Integers & Floats. NoneTypes.
  • Git. Github, Bitbucket.
  • Booleans. Logical operators, Boolean expression. Ternary Operators.
  • Lists. List comprehension.
  • Built-in Functions. min, max, sum.
  • Tuples, Sets, Dictionaries.
  • Mutability & Immutability.
  • Math, Random and other built-in modules.
  • Python Tricks & Conventions.
  • Preparing for Interview Questions.

   

7-ci ay

  • Conditional Statements. If, elif, else statements.
  • Loops in Programming. Concepts of Iteration.
  • For loops. While loops. Break & Continue Keywords.
  • Built-in Functions. zip, enumerate, reversed, isinstance.
  • Error Handling. Try, Except, Else, Finally. Assert & Raise Keywords.
  • Working with Files. File Handling. Context Managers.
  • Programming Principles. KISS, DRY Principles.
  • Datetime & Time Modules.
  • Preparing for Interview Questions. Step Project.

   

8-ci ay

  • Introduction to Functions.
  • Function parameters. Return values. Function Naming Conventions.
  • Type Annotations & Type Hints, Docstrings. Arbitrary (Positional) Arguments *args.
  • Default Parameters & Arguments. Keyword Arguments **kwargs.
  • Lambdas. Map & Filter & Reversed & Sorted.
  • Local & Global Scope. Decorators.
  • File Imports. Python Conventions.
  • Introduction to OOP.
  • Classes & Objects in Python. Full Course.

   

9-cu ay

  • Introduction to Django & Web Development.
  • Back-End and Front-End. Introduction to HTML5 and CSS3.
  • Servers, Databases.
  • HTTP Protocol, Request & Responses.
  • IP & DNS.
  • Django Project.
  • SQL, Database.
  • Django Admin interface.
  • Preparing for Interview Questions. Step Project.

   

10-cu ay

  • Defining Models in Django.
  • Creating database tables using migrations.
  • Querying the database with Django's Object-Relational Mapping (ORM).
  • Views and URL routing. Creating and mapping views to URLs.
  • Django Templates, Jinja2.
  • Creating real-world application. E-commerce.
  • Preparing for Interview Questions. Step Project.

   

11-ci ay

  • Creating APIs.
  • Manipulating forms.
  • User Authentication. Signup, signin functionality.
  • Static Files. Serving them in Django.
  • Introduction to RDBMS. PostgreSQL.
  • Creating real-world projects.
  • Preparing for Interview Questions. Step Project.

   

Qeydiyyatdan keç

Kursu seçin Adınız və soyadınız E-mailiniz Əlaqə nömrəniz Zəng üçün sizə uyğun olan vaxtı seçin


Karyera dəstəyi

Portfolio hazırlanması

Kurs və Təcrübə proqramı ərzində hazırlayacağınız layihələri Portfolionuza və CV-nizə yerləşdirə biləcəksiniz

CV məsləhətləri və yönləndirmə

CV hazırlanması üzrə məsləhət veririk və hazır CV-nizi partnyor şirkətlərə təcrübə və iş üçün yönəldirik

İntervyu məsləhətləri

Sizə iş təklif edən şirkət ilə intervyu üçün hazırıayacayıq: özünüzü intervyuda necə aparmalısınız, suallara necə cavab verməlisiniz və digər məsləhətlər

İş üçün yönləndirmə

Kursu bitirdikdən sonra dərhal işə başlamaq çox önəmlidir. Bu məsələdə də biz sizə yardımçı olacağıq: iş imkanı üçün sizi əməkdaşlıq etdiyimiz şirkətlərə yönəldəcəyik

Təcrübə proqramı

Siz kursumuzun məzunu olduqdan sonra sizi təcrübə proqramı ilə təmin edəcəyik və ya təcrübə üçün partnyor şirkətlərə yönəldəcəyik

Texniki dəstək

Kurslarımızı bitirdikdən sonra belə biz 6 ay ərzində sizin yanınızda olacayıq. Əgər siz işə düzəldiyiniz şirkətdə hər hansı texniki çətinliklə üzləşsəniz, təlimçilərimiz sizə dəstək göstərəcəklər

Məzunlarımız

Məzunlarımızın “JET Academy” haqqında fikirləri ilə tanış olun

Pulsuz Konsultasiya

Tədris sahəsinin seçimi ilə bağlı çətinlik çəkirsinizsə, pulsuz konsultasiya xidmətimizdən istifadə edin. Biz sizə doğru seçim etməkdə yardımçı olacayıqTez-tez verilən suallar

Bizə tez-tez verilən suallar və onların cavabları ilə aşağıda tanış ola bilərsiniz

JET Academy harada yerləşir?

Gənclik filialımızın ünvanı: Bakı ş., Olimpiya küçəsi 6A (Gənclik Mall yaxınlığında). Koroğlu filialımızın ünvanı: Bakı ş., Heydər Əliyev prospekti 187B, Sport Plaza, B bloku, 4-cü mərtəbə (Atletlər kəndi yaxınlığında).

Proqramlaşdırmanı öyrənmək üçün ingilis dili biliyi vacibdirmi?

İngilis dili biliyi B1/B2 səviyyəsində olmalıdır: ingilis dilində dokumentasiyanı rahat oxuyub başa düşməlisiniz. Yüksək səviyyəli proqramçı olmaq istəyirsinizsə, ingilis dili biliyiniz də yaxşı səviyyədə olmalıdır.

Online dərslər mövcuddurmu?

Bəli, dərslərdə istər əyani, istər online formatda iştirak edə bilərsiniz.

Kurslara neçə yaşdan qəbul edirsiniz?

16 yaşdan başlayaraq qəbul edirik, xüsusi hallarda 14-15 yaşdan da qəbul edə bilirik

Kursu bitirdikdən sonra sertifikat alacam?

Bəli, kurslarımızı bitirən məzunlarımızı sertifikat ilə təmin edirik. Kurslarımızı fərqlənmə ilə bitirən məzunlarımızı isə “Fərqlənmə sertifikatı” ilə təmin edirik.

Özümlə kompüter gətirməliyəmmi?

Əgər sizin şəxsi notbukunuz varsa, o zaman noutbukunuzu özünüzlə dərslərə gətirməlisiniz. Əgər noutbukunuz yoxdursa, o zaman biz sizi dərs zamanı masaüstü kompüter və ya noutbuk ilə təmin edəcəyik.

Kursu bitirdikdən sonra iş tapmaqda köməklik edirsinizmi?

Bəli, kurslarımızı uğurla bitirmiş məzunlarımızı əməkdaşlıq etdiyimiz şirkətlərə təcrübə və iş üçün yönəldiririk.

Təlimçilər barədə məlumat almaq istəyirəm.

Təlimçilərimiz bir neçə il təcrübəyə malik peşəkar proqramçılardır, onlar bank sektoru, texnoloji şirkətlər və digər biznes sahələri üçün bir çox proqram təminatı hazırlamış mütəxəssislərdir və bu sahədə böyük təcrübəyə malikdirlər. Sınaq dərslərimizdə iştirak edərək özünüz təlimçilərin bilik-bacarıq səviyyəsini, təcrübəsini və dərs metodikasını dəyərləndirə bilərsiniz.

Sınaq dərsinizdə iştirak etmək olarmı?

Bəli, sınaq dərslərimizdə iştirak edərək, özünüz dərs şəraiti, təlimçi və dərs metodikası ilə heç bir ödəniş etmədən tanış ola bilərsiniz. Sınaq dərsinə yazılmaq üçün bizimlə telefon və ya whatsapp üzərindən əlaqə saxlayın.

Digər kurslarımız

JET Academy-də siz proqramlaşdırma sahəsinin ən tələb edilən istiqamətləri üzrə təhsil ala bilərsiniz

Full-Stack Python proqramlaşdırma kursu

Python proqramlaşadırma dilinin populyarlığı günü-gündən artır, bu dil Top-5 ən çox istifadə edilən proqramlaşdırma dillərindən biridir. Google, Pixar, Youtube, NASA, Intel, Pinterest kimi nəhəng şirkətlər öz məhsullarında Python istifadə edirlər. Siz də Python üzrə peşəkar Full-Stack proqramçı olaraq dünyanın ən böyük şirkətlərində, maraqlı layihələr üzərində çalışaraq, yüksək əmək haqqı ala bilərsiniz. "Python"-un ən böyük üstünlüklərindən birincisi budur ki, onu öyrənmək asandır, digər üstünlükləri isə: kodun rahat oxuna bilməsi, universallıq və böyük community-nin olmasıdır. Bu maraqlı və yüksək gəlirli peşəyə sahib olmaq istəyirsinizsə, çox düşünməyin, Full-Stack Python kursumuza yazılaraq 9 ay ərzində Full-Stack Python proqramçı olun!