Proqramlaşdırma kursları

JedAcademy
Proqramlaşdırma kursları

Daha Ətraflı

Kursda nə öyrənəcəksiniz?

Frontend Proqramlaşdırma Kursları

16 yaş və üzəri

01.

HTML

Brauzerin oxuya biləcəyi hər hansı sənədi və ya səhifəni yaratmaq üçün xüsusi hipermətn dilidir

02.

CSS

Sənədin xarici görünüşünün, işarələmə dilinin istifadəsi ilə yazılmış, formal təsvir dilidir.

03.

Bootstrap

Veb səhifələri və tətbiqetmələri yaratmaq üçün istifadə olunan açıq mənbə alətidir.

04.

JavaScript

İnternet səhifələrin yaradılmasında geniş istifadə olunan proqramlaşdırma dilidir

05.

Jquery

Tapşırıqların maksimum geniş mühiti üçün faydalı funksionallığı olan JavaScript kitabxanasıdır.

06.

React

İstifadəçi interfeyslərinin qurulması üçün açıq mənbəli JavaScript kitabxanasıdır.

Backend Proqramlaşdırma Kursları

18 yaş və üzəri

06.

PHP

Dinamik veb səhifələr yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir skriptləşdirmə dilidir.

07.

Laravel

MVC strukturuna sahib olan PHP framework-dür.

08.

MySQL

Dünyanın ən məşhur baza sistemlərindən biridir.

09.

REST API

Şəbəkə daxilində ayrı-ayrı proqramların qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən bir sistemdir.

Uşaqlar üçün Proqramlaşdırma Kursları

7 və 15 yaş aralığı

10.

Scratch

Scratch proqramlaşdırmanı uşaqlar üçün oyun kimi əyləncəli edir.

11.

Python

Python proqramlaşdırma təcrübəsi olmayan uşaqlar üçün öyrənilməsi ən asan və sadə proqramlaşdırma dilidir

12.

Alqoritmik düşüncə

Alqoritmik düşüncə şagirdlərə mürəkkəb problemləri həll etməyə imkan verən bacarıq və proseslər toplusudur.

13.

İnteraktiv oyunlar

Scratch ilə öz interaktiv oyunlarınızı və animasiyalarınızı proqramlaşdıra bilərsiniz.

Niyə biz?

“JedAcademy”-də
tədris almaq üçün bir neçə səbəb

Təcrübəli müəllimlər

Real veb layihələrdən
nümunələr

Sərfəli qiymətə yüksək
səviyyəli tədris

Rahat auditoriya və
sürətli avadanlıq

Kursun keçməsini
təsdiqləyən sertifikat

Təcrübə proqramına
qatılma imkanı!

Kursların proqramı

Frontend Proqramlaşdırma Kursları

1-ci ay

 • Web Proqramlaşdırmanın Əsasları
 • HTML ilə tanışlıq
 • HTML Bestpraktisləri
 • CSS ilə tanışlıq
 • Bootstrap, Materialize
 • Responsiv Dizayn
 • Animasiyalar və keçidlər
 • Github ilə git in əsasları
 • Vebsayt template-i yığmaq (Flexbox və Animation)

2-ci ay

 • Javascript-ə giriş
 • Alqoritmik düşünmə
 • Şərtlərə bağlı proqramlaşdırma
 • Funksiyalar
 • Massivlər
 • JS funksiyaları və Callback funksiyalar
 • Date and time
 • DOM elementləri və DOM-da işləmək

3-cü ay

 • Jquey Kitabxanasına giriş
 • Jquery ilə hadisə triggerlərini yaratmaq
 • OOP-yə giriş
 • Web API
 • HTTP
 • JSON, AJAX
 • REST APİ və Postman

4-cü ay

 • JavaScript-ilə funksional proqramlaşdırma
 • React JS, JSX
 • Proyekt: Simple Ecommerce site
 • Handling events
 • Lifecycle methods
 • Router, React Hooks
 • Introduction to Redux
 • Reducer Logic
 • Redux-Thunk
 • Proyekt: Advanced Ecommerce site

Aylıq ödəniş: 150 AZN

Final

Proyekt və Prezentasiya
Internship exam

Backend Proqramlaşdırma Kursları

1-ci ay:

 • PHP nin əsasları
 • Browser\Server request flow HTTP status codes and methods
 • Obyekt Yonümlü proqramlaşdırma
 • OOP Konseptləri
 • PHP Conditions
 • Loops and Arrays (Multi Arrays)
 • PHP Functions, Including’s and Objects

2-ci ay

 • PHP Fayl sistemləri
 • Verilənlər bazası ilə tanışıq MySql in əsasları
 • MySql - Sorğularla işləmək
 • Proyekt 1: To do App
 • MVC ilə tanışlıq

3-cü ay

 • Laravelin əsasları, Composer ilə tanışlıq
 • Views, Layouts
 • Migrations, Factories, Seeds
 • Routes, Controllers
 • Models, Casts

4-cü ay

 • Eloquent ORM
 • Laravel Queries & Joins
 • Laravel REST API
 • Proyekt 2: Blog app

Aylıq ödəniş: 150 AZN

Final

Proyekt və Prezentasiya
Internship exam

Uşaqlar üçün proqramlaşdırma kursu

1-ci ay

  • Scratch nədir? Proqrama giriş. Proqram interfeysi və əmirləri(ilkin elementlər). Scratch proqramı ilə iş proqramda əmirlər. Scratchda Motion. Hərəkət qrupu. Looks. Görüntü qrupu. Layihə 1
  • Sound. Səs qrupu. Event. Control lent qrupu. Layihə2
  • Pen. Qələm qrupu. Data. Verilənlər qrupu. Layihə 3
  • Sensing. Operators qrupu. More blocks. Digər bloklar. Layihə 4

2-ci ay

 • Səhnənin qurluşu. Spraytlarla iş. İlkin proqramımız. Layihə 5
 • Geriyə hərəkət. Rəqs edən uşaq. İstiqamət. Layihə 6
 • Klavişlə idarə etmə. Dəyişənlər. Budaqlanan alqoritimlər. Layihə 7
 • Proqramda riyaziyyat. Müxtəlif proqram nümunələri. Layihə 8

3-cü ay

 • Üçbucaq, Dördbucaq və digər fiqur nümunələri. İxtiyari çoxbucaqlının cəkilməsi. Dairə. Layihə 9
 • Səs və musiqi. Səsin gücünün dəyişdirilməsi. Səslərlə iş ,do-re-mi dən “Cücələrimə qədər”. Layihə 10
 • Əyləncəli viktorina
 • Əyləncəli oyunlar

4-cü ay

 • Python proqramlaşdırma nədir? Proqramda kəmiyyətlər və dəyişənlər.
 • Dilin əsas elementləri. Riyazi hesablamalar
 • Python-da print(), dəyişənlər və mənimsətmə operatorunun istifadəsi.
 • input() funksiyası

5-ci ay

 • İf şərt operatoru
 • Proqramda dövr. For dövrü
 • While dövrü
 • Ədədlərlə iş. Sətirlər

6-cı ay

 • Siyahılarla iş
 • Funksiya
 • Layihə: ” ”
 • Layihə : “Interaktiv oyun”

Aylıq ödəniş: 59 AZN

Kursa yazılmaq üçün qeydiyyatdan keçin və ya pulsuz məsləhət alın